UPRAVNI POSTOPKI

Upravni postopki, pridobivanje gradbenih in drugih dovoljenj so lahko zapleteni in zamudni. Pri našem biroju vam lahko pomagamo pri celotnem postopku, vključno s pridobivanjem potrebnih dokumentov, pripravo zahtevkov in oddajo vlog na pristojne organe. 

Pomagali vam bomo pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov, prav tako pa lahko vodimo tudi druge upravne postopke, kot so legalizacija objektov in sprememba namembnosti prostorov.

Pred začetkom upravnega postopka vam svetujemo, da nas kontaktirate, da lahko skupaj pregledamo vaše potrebe in pripravimo načrt za uspešno pridobitev potrebnih dovoljenj.