Hiša JS

Projekt je obsegal izdelavo načrta opreme za novo stanovanjsko hišo.


Nazaj na projekte
LOKACIJA:

Radovica pri Metliki, Slovenija


NAROČNIK:

Zasebni


LETO IZVEDBE:

2021


Video6.mp4